Hur skriver man en labrapport?

Så här gör du:

1. Börja med att ge rapporten en titel.
2. Skriv rubriken Inledning.
Under rubriken förklarar du kort vilket experiment du gjort och varför. Du skriver också en hypotes.
3. Skriv rubriken Material och metod
Beskriv vad du använt och hur du gjorde ditt experiment. Du ska vara så tydlig att en kompis som inte har gjort experimentet kan göra om experimentet bara genom att läsa din beskrivning.
4. Skriv rubriken Resultat.
Beskriv vad som hände. Vad observerade du?
5. Skriv rubriken Diskussion.
Jämför gärna resultaten med din hypotes. Förklara varför resultaten blev som de blev och dra slutsatser. Använd gärna de nya ord du lärt dig inom NO:n när du förklarar.

Exempel på labrapport

Innehåller gurkor eller morötter mest vatten?

Inledning
För att jämföra andelen vatten i gurka med andelen vatten i morot, mättes deras vikt före och efter de torkats i ugn. Hypotesen var att gurkor innehåller störst andel vatten.

Material och metod
Till experimentet användes gurka, morot, potatisskalare, en kniv, en digital våg, en ugn, en bakplåt och bakpapper. Vi skalade och delade morötterna och gurkan och vägde upp 100 g av vardera. Sedan torkade vi dem på plåten över natten i 50 grader Celcius. När de kändes torra vägde vi dem igen.

Resultat
Gurkbitarna, som vägt 100g från början, vägde 4 g efter torkningen och innehöll alltså 96% vatten. Morotsbitarna vägde 22 g efter torkningen och innehöll därför 78% vatten.
 
Diskussion
Hypotesen att gurkan innehåller mest vatten stämde enligt detta experiment. Andelen vatten i gurka stämde också bra överens med de fakta som finns på Livsmedelsverkets databas som visar att gurka innehåller 95,9 % vatten. Morot däremot borde innehålla 87,5% vatten enligt Livsmedelsverket, medan vi bara uppmätte 78%. Detta är 9,5% mindre vatten i morotsbitarna än förväntat. Detta berodde antagligen på att morötterna var lite gamla och skrumpna och redan hade förlorat lite vatten genom avdunstning innan vi torkade dem.

Källa: http://192.121.81.11/livsmedelsok/

Av Hugo Smarthufvud, 7B.

Vecka 43 - Dags för kemi!

Efter att alla elever skrivit sina fysikprov vecka 42, hade vi en utvärdering av NO:n. Flera elever ville gärna ha färre läxor än en läxa i veckan, men det gick jag tyvärr inte med på;-). Vi kom fram till att vi alla vill labba så mycket som möjligt och det är vi HELT överens om! Sedan presenterade jag vilka ämnen inom kemi, fysik, biologi och teknik vi kommer att jobba med i årskurs 7. Eleverna fick därefter rösta fram vilket ämne vi ska börja jobba med nästa vecka. Kemin vann med knapp ledning över biologin!

Målet denna vecka är att
- kunna definiera och beskriva grundämnen, kemiska föreningar, blandningar, atomer och molekyler. Hur vet man vad som är vad?

Övningsuppgifter
1. Vi löser korsord som handlar om grundämnen.
2. Vi lär oss mer om olika grundämnens användningsområden genom att arbeta med övningsuppgifter. Visste du att väte är det vanligaste grundämnet i universum, att kalcium behövs för att spänna musklerna och att magnesium används i fyrverkerier? Tänk att vi får i oss magnesium när vi äter t.ex. gröna grönsaker!
3. Vi spelar också ett kortspel med grundämnenas kemiska symboler och lär oss namnen och symbolerna för 14 grundämnen.

Experiment
Kallt och varmt vatten; Jämför vattenmolekylernas rörelse i varmt och kallt vatten. Vi använder kaliumpermanganat för att se rörelsen tydligt. Vi pratar om energi.
Vad är det som brinner? Vi tänder ett ljus och diskuterar vad som egentligen händer. Vi lär oss mer om fast form, vätskeform och gasform.
Fem mystiska ingredienser: Vi identifierar innehållet i fem bägare. Alla kan man hitta i skafferiet. Vi använder våra fem sinnen för att bestämma vilka olika egenskaper ämnena har! Vi tränar samtidigt på begreppen blandning, kemisk förening, atom och grundämne.
Bygga molekyler: Vi tränar på att bygga molekyler med hjälp av byggsatser. Samma sorts atomer finns i socker som i alkohol. Vi ser att molekyler kan vara olika stora, ha olika form och bestå av en eller flera olika sorts atomer.                    Varför sprids kaliumpermanganatet väl i det varma vattnet men inte i det kalla?                     Vi tittar noga på lågan. Vad är det som brinner och hur går det till?
 


 Vilka egenskaper hos blandningarna och de kemiska föreningarna fick dig att bestämma vad de var?


                    Vi byggde molekyler av t.ex. vatten, koldioxid, bensen och etanol.

Läxa
Skriv en labrapport om "Varmt och kallt vatten", "Vad är det som brinner?" och "Fem mystiska ingredienser". E-maila rapporten till mig på ansmi_s@edu.sollentuna.se . Senaste inlämningsdatum är fredagen den 7 november.

Vecka 42: Repetition och prov

Denna vecka har ni prov på kraft, rörelse och tryck. Se målen för vecka 37, 38, 39 och 40 för att veta vad du ska läsa på.
- Gå igenom alla övningsuppgifter som delats ut.
- Läs och tänk igenom alla labbar vi har gjort
- Läs och gör övningsuppgifterna i kap 6 och 7 i boken t.o.m. s 123.

Lektionen på måndag
Göra färdigt labben där alla beräknar sitt eget tryck mot golvet.

Lektionen på tisdag
Repetera all fysik vi har gjort hittills för att vara förberedda på provet på onsdag.

Lektionen på onsdag
Prov!

Vecka 41: Tryck

Denna vecka har vi jobbat vidare med tryck!

Experiment
"Hur stort är ditt tryck mot golvet?" Med hjälp av kartong, sax, digital våg och linjal och miniräknare kan var och en bestämma sitt eget tryck mot golvet. Vi fortsätter med detta på måndag nästa vecka.

Utvärdering
Denna vecka utvärderar alla elever sitt arbete i NO. Utvärderingen kommer sedan att användas under utvecklingssamtalen vecka 43.

RSS 2.0