Vecka 40: Tryck

Denna vecka ska vi jobba med tryck!
Vi diskuterar vad man menar med tryck, hur det kan mätas och hur kraft och area påverkar trycket. Vi jämför också hur trycket påverkas av fasta föremål, vätskor och gaser. Vad händer när man dyker och hur kan flygplan flyga?

Målen är att
- kunna förklara begreppet tryck
- känna till enheten för tryck
- veta hur kraft och area påverkar trycket på fasta föremål
- veta hur man beräknar tryck i olika övningsexempel

Observationer och experiment!
- Ballongförsök (vi blåser upp en ballong med hjälp av vattenånga).
- Upp- och nervänt provrör
- Blöt bomull
- Fladdrande papper
- Vattenpelare

Övningsuppgifter och läsning
Tjocka boken: Läs s 120-132 och jobba med uppgifterna på s 123, 127 och 132.
Tunna boken: Läs s 69-76 och jobba med uppgifterna på s 71, 74 och 76.
Arbeta med de utdelade övningsuppgifterna.

Läxa
Lämna in svaren till övningshäftet (som har Resväg och restid hänger ihop" på framsidan). Glöm inte att skriva namn och mentorgrupp på din läxa.

Prov onsdag 15 oktober vecka 42
Ni har prov på kraft, rörelse och tryck. Se målen för vecka 37, 38, 39 och 40 för att veta vad du ska läsa på.
- Gå igenom alla övningsuppgifter som delats ut.
- Läs och tänk igenom alla labbar vi har gjort
- Läs och gör övningsuppgifterna i kap 6 och 7 i boken t.o.m. s 123

Vecka 39: Rörelse

Vi ska fortsätta arbeta med rörelse denna vecka.

Målen är att:
- förstå begrepp som likformig och olikformig rörelse
- kunna beräkna medelhastighet
- förstå hur fritt fall påverkas av luftmotstånd och gravitation
- förstå vad centrifugalkraft är
- förstå vad tröghet är

Observationer och experiment!
- Vi demonstrerar centrifugalkraft genom att snurrar runt en yoghurtburk med vatten och ser att vattnet hålls kvar i burken fastän den är upp och ner.
- Bilar kan köra på en vägg tack vare centrifugalkraft! Se
http://www.youtube.com/watch?v=hZOekFFSoWI
- Vi gör en glidfarkost som kan sväva över underlaget utan friktion. Vi bygger farkosten av bland annat CD-skiva och ballong.
- Krock med vagn för att illustrera tröghet.

Övningsuppgifter och läsning
Tjocka boken: Läs s 105-113 och jobba med övningsuppgifterna på s. 107, 110 och 113.
Tunna boken: Läs s 61-66 och jobba med övningsuppgifterna på s. 62, 64 och 66.
Arbeta också med uppgifterna i övningshäftet (som har "Resväg och restid hänger ihop" på framsidan). Gör så mycket du hinner!

Läxa
Lämna in labrapport på hastighetslabben som gjordes förra veckan (experiment 11).

Vecka 37-38: Kraft och rörelse

Under de här två veckorna har vi jobbat med kraft och rörelse.
Vi har övat på begreppen tyngd, tyngdpunkt, massa, friktion, luftmotstånd,hastighet och acceleration.
Eleverna har också fått en labbok som de ska anteckna i under labbarna samt tränat på hur man skriver en labrapport. Det är inte lätt att skriva i början, men jag tycker att de har varit väldigt duktiga!

Målen är att
-förstå skillnaden mellan massa och tyngd
-förstå vad lodlinje och stödyta är
-förstå vad kraft är och kunna ge exempel på olika krafter
-förstå vad hastighet är och kunna beräkna hastighet i olika övningsexempel
-öva på labarbete i samarbete med klasskamrater
-utveckla förmågan att beskriva en vetenskaplig undersökning (labrapport)
-träna upp ett kritiskt tänkande

Observationer och experiment!

1. Hitta tyngdpunkten i en pekpinne.
2. Den mystiska kartongen (Den faller inte över kanten eftersom tyngdpunkten förskjutits mha tyngder som gömts i ena sidan av kartongen).
3. Stå tätt intill en vägg (med både fot och skuldra) och böja sig åt sidan utan att tappa balansen (går ej eftersom tyngdpunkten inte ligger ovanför stödytan).
4. Vad faller fortast - pappersboll, tennisboll eller bomullsboll? (Det visar sig att tyngden inte har någon betydelse)
5.  Vad faller fortast - slätt papper eller pappersboll med samma massa? (Pappersbollen, eftersom den har lägre luftmotstånd)
6. Vi kände på magnetisk kraft med stavmagneter och använde kompasser. Vi pratade om att vår planet är en jättelik magnet!
7. Vi undersökte friktion genom att testa att knyta upp olika slags snören.
8.  Vi undersökte friktion genom jämföra hur lätt/svårt det var för en isbit och en träbit att glida över en plastyta.
9. Vi jämförde massa och tyngd hos olika föremål genom att använda dynamometrar.
10. Vi räknade ut hastigheten för en rullande träbil.
11. Vi räknade ut hastigheten för 1) tre olika elever som går/promenerar 50 meter. 2) tre fordon som åker 50 meter.

Räkneuppgifter och läsning
Eleverna har fått övningsuppgifter på massa och tyngd, samt läst s 97-104 i tjocka fysikboken eller s 56-60 i tunna fysikboken (Spektrum Fysik från Liber). Den tunna boken är mer lättläst och innehåller inte de svårare uppgifterna. Eleverna arbetade också med övningsuppgifterna på s. 104 resp 60.

Det finns förresten nu DAISY-skivor för både tunna och tjocka fysikboken att låna för elever med dyslexi. DAISY läser inte bara upp texten, men man kan sätta in skivan i en dator och se texten samtidigt som den blir uppläst!

Läxor
Onsdag v38: Lämna in en labrapport för minst ett experiment. Välj mellan experiment 5, 6, 7, 8 och 9.

Hej och välkomna!

Jag heter Anna Smith och är NO lärare på Norrvikens skola. På denna blogg kommer jag att informera om vad sjuorna gör i NO. Det är ett bra sätt för både elever och föräldrar att hålla koll på t.ex läxor och också för att komma i kapp om man haft oturen att vara sjuk eller lyxen att vara bortrest till en varm strand!

RSS 2.0