Inför provet i ellära

Hej alla,

Flera av er har efterfrågat övningsfrågor till provet. Så här är några frågor;

1. Hur är en atom uppbyggd? Rita och skriv (Vad heter de olika atompartiklarna, vilken laddning har de och var sitter de?)
2. Ge exempel på hur statisk elektricitet kan uppstå.
3. Vad händer när en blixt uppstår?
4. Beskriv vad elektrisk ström är. Vilken enhet mäts det i?
5. Beskriv vad spänning är. Vilken enhet mäts det i?
6. Beskriv vad motstånd är. Vilken enhet mäts det i?
7. Rita symbolerna för
a) batteri
b) glödlampa
c) ammeter
d) voltmeter
e) strömbrytare
8. a) Rita ett kopplingsschema med ett batteri och två parallellkopplade identiska glödlampor.
b) Hur starkt lyser de i förhållande till varandra?
c) Vad händer om man skruvar bort en glödlampa?
9. a) Rita ett kopplingsschema med ett batteri och två seriekopplade identiska glödlampor.
b) Hur starkt lyser de i förhållande till varandra?
c) Hur starkt lyser de i förhållande till glödlamporna i fråga 8?
d) Vad händer om man skruvar bort en glödlampa?
10. Batterierna i elkretsarna i fråga 8 och 9 ger 3 volt och motståndet i varje glödlampa är 30 ohm. Skriv ut vad strömmen genom alla glödlamporna är. (I=U/R)
11. I en elektrisk krets är spänningen 12 V och strömmen 6 A. Vad är motståndet?

I fysikprovet kommer det också att finnas några olika färdiga kopplingsscheman att förklara och räkna på. Fundera över vad som händer med strömmen och spänningen i seriekoppling jämfört med parallellkoppling. Hur påverkas ljusstyrkan i glödlamporna i olika kretsar. Vad händer när man lägger till och tar bort glödlampor på olika sätt? Med andra ord, tänk igenom de resonemang vi fört på labbarna.

Fråga 10 och 11 är extra frågor på kap 10.1 som ni inte måste göra.

Lycka till!
Anna

Enzymlab

Denna vecka gör vi en liten avstickare in i biokemins värld. Vi har en rolig och väldigt bra lab som går ut på att jämföra enzymaktivitet i olika celltyper. Man kan göra labben väldigt lätt och också väldigt avancerad om man vill. Förra veckan hade vi en genomgång och eleverna fick möjlighet att planera sina egna experiment i förväg.

Vi jämför katalasaktivitet i leverceller, muskelceller och jästceller.
Vi häller i väteperoxid och detta sätter igång katalaset så att syrgas bildas.
Alltså; ju mer katalas, desto mer skum!
De celler som ger mest skum är de som har mest katalas!

Labrapport lämnas in onsdag nästa vecka (v22).

Kolla in denna presentation om Darwin!

Sexorna har under några veckor arbetat med Darwin och hans evolutionsteori. Den här veckan har de börjat redovisa sina arbeten. Här är ett särskilt fint exempel!
Rasmus Nordins_Darwinpresentation.

Långt kom vi iallafall!

Hejsan.

Ja Anna har ju berättat för er innan att jag och Astrid kom vidare i årets finnupp tävling inom stockholm regionen,
vi var där igår och ställde ut våran uppfinning det lät som många var intreserade men vi vann ingenting iallafall.
Men jag är glad att vi kom så långt som vi gjorde.
Det va kul att få träffa massor med olika Företagare, men vi ska ge det en chans till nästa år.

våran ceep it cold kanske kommer ut till marknaden någon gång i historien.
Jag och Astrid kommer kanske ansöka till ett program som går på SVT1 som är för ''uppfinnare''.
Och jag hoppas att vi kommer med i det programmet.

Annars finns det ett ytterligare ett alternativ och det är att ringa till finnupp och fråga om man kan få fortsätta med sin uppfinning och prata med några företagare som kanske är intereserade av keep it cold.

Mathilda


Läxor i ellära

Läs, tänk, kom ihåg det viktigaste och svara på frågorna;

V 20
torsdag; kapitel 3.1

V 21
tisdag; Hemexperiment för en dag - Hur skulle det vara att leva utan så mycket el?
Dokumentera allt du använder som drar elektricitet under en hel dag. Skriv också ner allt du låtit bli att använda. Motivera dina val!
1. Det här använde jag som drar el:
2. Därför tyckte jag att jag var tvungen att använda dem;
3. Det här valde jag bort (som jag annars brukar använda);
4. Därför valde jag bort det:
 torsdag; kapitel 3.2 och 3.3 (Då har vi ledigt men du ska vara klar till måndag v21 i alla fall).

V 22
torsdag; kapitel 3.4 och 3.5
Om det här var för lätt och du vill ha svårare ellära att jobba med; Gör även kapitel 10.1 och 10.2.

(V 23 Prov)
Du kan också träna ellära på
BBC school
Andy Blobz

RSS 2.0