Vecka 40: Solsystemet och universum

Denna vecka ska vi avsluta begreppet densitet och också börja jobba med solsystemet!!!

Målen är att
- få kunskap om hur vårt solsystem är uppbyggt.
- lära sig definitionerna för stjärna, planet, måne, solsystem och galax.
- få uppfattning om avstånden i vårt solsystem.
- få kunskap om stjärnbilder.
- få förståelse för varför vi har dag/natt och olika årstider.
- få kunskap om vår måne och förstå hur månen och vår planet påverkar varandra (tidvatten etc).

Demonstrationer och experiment
Vi ser på filmer om universum och vårt solsystem;
http://www.youtube.com/watch?v=kwksMbFNEXs
http://www.youtube.com/watch?v=B1AXbpYndGc
http://www.youtube.com/watch?v=BS88G5WBcfQ


Övningsuppgifter och läsning
Vi kommer att läsa kapitel 4 i fysikboken och jobba med övningsuppgifterna.

Läxa till torsdag 2 oktober
Repetera kapitel 2 (materia) inför provet  v 41 (läs mer nedan). Ni kommer att få en papperskopia av kapitel 2 så att ni kan läsa hemma.

Fysikprov torsdag 9 oktober v 41
Ni kommer att ha prov på allt i kapitel 2 (materia).
Läs igenom målen för v 37, 38 och 39 i blogginläggen nedanför, så vet ni vad ni ska kunna!

För att förbereda er för fysikprovet bör ni...
- läsa kapitel 2 (helst några gånger).
- gå igenom övningsuppgifterna (både från boken och de övningsuppgifter som delats ut på papper).
- läsa och tänka igenom era labrapporter.
- läsa på era anteckningar från lektionerna.

Idag har ni vikarie fram tills kl 13.30!

Hej alla!
Tyvärr fick min son Benjamin ett astmaanfall i natt så att jag kan inte komma till lektionerna fram till 13.30. Ni har då den stora glädjen att träffa någon annan lärare och ha fysik i alla fall   ;-). Bra va´?
NO-fördjupning blir det i alla fall i eftermiddag, för då är jag på skolan.

Vad ni ska göra?
Ni ska fortsätta att jobba med boken precis enligt instruktionerna för v 37, 38 och 39 enligt inläggen nedan. Ni läser texterna (hela kapitel 2) och löser övningsuppgifterna. Om ni inte skulle vara färdiga med dagens läxa så kan ni ju passa på att göra den idag. Om ni skulle bli färdiga med allting, så kan ni fortsätta med kapitel 4: Solsystemet. Läs och gör övningsuppgifterna.

Hur blir det med läxan?
Ni hade ju läxa till idag, men den skjuter vi upp till måndag nästa vecka.

När ska vi labba?
Densitetslabben som vi egentligen skulle göra idag är uppskjuten till måndag.

Ha det kul!
Anna

Vecka 39: Densitet

Denna vecka ska vi arbeta med begreppet densitet (täthet).

Dina mål är att:
- kunna beskriva vad densitet är och vilka enheter som används
- kunna mäta densiteten hos några olika föremål.

Observationer och experiment!

- Vi jämför densiteten på ett kopparbläck och blybläck genom att väga dem på en digital våg och mäta volymen med linjal.
- Vi ser en film som visar ett experiment på densitet som kallas "Every drop counts" på http://www.bbc.co.uk/cbeebies/nina/watch/
- Vi mäter densiteten hos några föremål med hjälp av en digital våg och två olika metoder för att mäta volym.

Övningsexempel och läsning
Tjocka boken: Läs s. 20-22 och gör uppgifterna på s 22.
Tunna boken: Läs s. 14-16 och gör uppgifterna på s 16.
Arbeta med övningshäftet på materia och volym.

Läxa till torsdag 25 september

Gör färdigt uppgifterna i övningshäftet på materia och volym och lämna in. Labbarna i slutet på häftet gör du på lektionstid. Du ska skriva vad du gjorde och svaren på labbuppgifterna. Glöm inte att skriva namn och mentorgrupp på din läxa! ;-)

Vecka 37-38: Materia och volym

Vi började med att diskutera materia. Vad består världen av? 
Vi gick igenom definitionerna för atom, molekyl, grundämne och kemisk förening. Vi gick också igenom ämnenas olika former; fast form, vätskeform och gasform. Vi namngav också de processer som gör att man övergår från en form till en annan; smältning, ångbildning (gasbildning), kondensation och stelning (frysning).

Vi använde vatten som modell i de olika diskussionerna, vilket också passade bra när vi sedan övergick till att prata om volym. Vi tränade på att omvandla t.ex dm3 till liter och liknande uppgifter.

Målen är att

- förstå att all materia består av atomer
- förstå skillnaden mellan och definitionerna på atom, molekyl, grundämne och kemisk förening
- kunna namnge ämnenas former och de processer som gör att ämnen kan övergå från en form till en annan.
- kunna använda mätglas för att bestämma volym av vätskor
- kunna bestämma volymen på regelbundna fasta föremål (t.ex. träkloss) mha linjal.
- kunna bestämma volymen på oregelbundna föremål (t.ex sten) mha vatten i mätglas
- öva på labarbete i samarbete med klasskamrater
- utveckla förmågan att beskriva en vetenskaplig undersökning (skriva labrapport)
- träna upp ett kritiskt tänkande (Ifrågasätt mer och ta ingenting för givet. Vad är egentligen sant?)

Observationer och experiment!

- Vi studerade ämnenas former genom att observera kokhett vatten i en bägare och en isbit i en annan bägare. Bägaren med det heta vattnet täcktes av ett urglas för att illustrera kondensation. Vi observerade också smältning av isbiten.
- Vi tränade på att mäta volym i olika mätglas.
-
Vi mätte volymen av ett fast regelbundet föremål; en träkloss.
- Vi mätte volymen av ett oregelbundet fast föremål genom att sänka ner en sten i ett mätglas med vatten.
- Vi mätte små volymer mha pipetter och mätglas.
- Vi lärde oss att bestämma kokpunkten för vatten. Det är till och med spännande att koka vatten om man bara får ha labrock och skyddsglasögon på sig!

Övningsuppgifter och läsning
Eleverna har fått övningsuppgifter på materia och volym, samt läst s. 10-13 i tunna fysikboken eller s. 13-18 i tjocka fysikboken (Spektrum Fysik från Liber). Den tunna boken är mer lättläst och innehåller inte de svårare uppgifterna. Eleverna arbetade också med övningsuppgifterna på s. 13 resp. s 18.

Det finns nu förresten DAISY-skivor för både tjocka och tunna boken att låna för elever med dyslexi. DAISY läser inte bara upp texten, men man kan också sätta in skivan i en dator och se texten samtidigt som den blir uppläst!

Läxa till torsdag 18 september
Lämna in labrapport på bestämning av vattnets kokpunkt.

Hej och välkomna!

Jag heter Anna Smith och är NO lärare på Norrvikens skola. På denna blogg kommer jag att informera om vad sexorna gör i NO. Det är ett bra sätt för både elever och föräldrar att hålla koll på t.ex läxor och också för att komma i kapp om man haft oturen att vara sjuk eller lyxen att vara bortrest till en varm strand!
Hälsningar,
Anna

RSS 2.0