Darwinprojektet

Gör en Powerpointpresentation som svarar på dessa frågor;
1. Vem var Charles Darwin?
2. Vad kom han fram till som var så nytt?
3. Föreställ dig att Darwin inte hade funnits och ingen annan hade gjort hans upptäckter.
Hur hade vår världsbild påverkats?

Vi har haft en genomgång där alla nya begrepp och nyckelord har förklarats och diskuterats. Ni har fått skriva ett dokument så att ni har er egen nyckelordlista. Följande nyckelord ska vara med i presentationen;
Darwin
evolution
evolutionsteorin
naturligt urval
variation
mutation
sexuell förökning
adaptation
nisch
specialist
överproduktion
konkurrens
artbildning

Sök på nätet, använd nyckelordlistan och läs på häftet ni har fått.

Gör ett ambitöst och nogrannt arbete! Förklara alla nyckelord utförligt.
Använd gärna bilder. Lägg in presentationen på I:nor, Elever och lärare när du blir helt färdig.
Vecka 20 börjar ni redovisa era arbeten för klassen.

Ha det så kul!

Anna


Livets uppkomst, våren och pubertet

Ja, på något sätt hänger väl allt ovanstående ihop ;-)

Framöver kommer eleverna ha som mål att;
- få kunskap om puberteten
- diskutera sex och samlevnad
- få kunskap om livets uppkomst på jorden
- få insikt i hur evolutionen lett till uppkomsten av nya arter.
- kunna ge exempel på biologiska upptäckter som har påverkat vår kultur och världsbild.
- framföra något argument i diskussioner om hur olika naturtyper och arter kan bevaras
- utföra observationer (utomhus)
- utföra laborationer

Experiment och observationer
- Knoppjakt! Vi passar på att gå ut när vädret är fint och lär oss artidentifiera träd med hjälp av deras knoppar.
(Mer kommer senare).

Läxa till vecka 16 (onsdag för 6:3 och fredag för 6:1 och 6:2)
Intervjua en vuxen om deras pubertet och ställ följande frågor;
1. När började din pubertetstid?
2. Hur upplevde du din pubertet? (Vad hände med dig?)
3. Vad var svårast/jobbigast?
4. Vad var roligast?

Vecka 11: Jeopardy!

Denna vecka forsätter vi med kemi.

Läxa
Till denna torsdag (för 6:3) och fredag (för 6:1 och 6:2) ska ni göra ett jeopardyspel i kemi.
Använd kapitel 7.1, 7.2 och 7.3 i kemiboken till hjälp.
En mall för jeopardy-spelet hittar ni i er mail eller här.
Det är bara att fylla i namn för frågekategorierna och hitta på frågor och svar.
Använd de färdiga textrutorna och bara sätt igång. Vi spelar hela lektionen på torsdag/fredag!


Torsdag 5 mars; checklista och jeopardyhjälp

Hej alla,
I natt hade Joshua kräkfest och bjöd på galla. Så jag vabbar idag (och imorgon).

Dagens uppgifter;
1. Gör färdigt din checklista.
- Se till att fylla i alla rutor på rätt sätt, så kryssa inte för "Ja" om du inte vet;-).
- Gör färdigt de arbeten som du inte gjort. Det är fortfarande många som saknas!
- Öppna din mail och kolla om du fått mail från mig. Igår svarade jag på ALLA mail jag fått, och flera av er behöver jobba lite mer på era arbeten innan de blir godkända.
- Maila mig om du har frågor om dina arbeten, t.ex om de är godkända eller inte.

2. Ni enstaka elever som är färdiga med alla arbeten och har fyllt i checklistan (det rör sig bara om några elever per klass), har i uppgift att hitta på frågor och svar till...... KEMI-JEOPARDY! Vi ska spela nästa vecka och jag behöver hjälp med att hitta på frågor och svar. Det ska handla om det vi har jobbat med hittills; syror, baser, indikatorer, atomer och joner. Ni kan förstås använda kemiboken till hjälp.

3. Läxan som ni i 6:3 hade till idag är uppskjuten till tisdag. (Emma och Gutte; vi får skjuta upp vårt lilla test till dess, sorry!)

Ha det så kul!
Anna

Vecka 10: Checklista (viktigt även för föräldrar!)

Denna vecka satsar vi på att få lite ordning och reda på alla arbeten som gjorts sedan senaste utvecklingssamtalet i höstas. Alla elever ska fylla i en checklista där man visar vilka arbeten man gjort/inte gjort, samt kryssar för om arbetena har blivit godkända eller inte. Listan ska sedan hjälpa eleverna att avgöra om de har uppnått målen i respektive ämne. Ämnena är fysik, teknik, kemi och biologi.

Dessa checklistor ska skrivas under av både eleverna och en vårdnadshavare. Pappret ska lämnas in till mig senast måndag den 9 mars för 6:1 och 6:2, respektive tisdagen den 10 mars för 6:3.

Tanken är att eleverna ska ta träna på att ta ansvar för sina studier, samt förbereda sig själva och föräldrarna på vad som kommer i utvecklingssamtalet. Checklistan ska förstås också hjälpa till med att motivera alla elever att avsluta sina arbeten.

RSS 2.0