Bygga broar

Vi startade förra veckan ett teknikprojekt. Eleverna jobbar i grupp med att bygga olika typer av broar. De använder träplankor, frigolit, papper, sugrör, tändstickor, lim, metalltråd etc.

Instruktioner för projektet;

1. Planera vilken slags typ av bro ni ska bygga. Kolla på  nätet om det behövs.

2. Gör en teknisk ritning - en skiss som visar precis hur bron ska byggas. Gör också en lista på de material som behövs.

3. Bygg en modell av bron.

4. Presentera din modell för klassen. Förklara hur ni byggde den och vilka styrkor och svagheter bron har. Vad kallas din typ av bro?


RSS 2.0