Kalendarium


  

Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

v 45

 

SO-prov

   Ma: Läxa 2

Elevråd
10-10.40

NO-läxa

v 46

Fotbollsmöte 17-18

 

Sv: Ha läst en bok

 Sv: Pronomen Spanska: Läs, översätt, verb
Tyska: glosor, översätt

v 47

 Ma: s. 14-17 och nummer 4.
Kör 11.30
   NO: Svara på frågor i kap. 2. Sv: bokrecension klar

v 48

En:Workbook p. 50.

Omprov kl. 15.30 om du missat ett prov.
 Kör 11.00  Sollentuna kyrka 8.30 En: Write a poem describing your friend.

v 49

Tema: Alla Olika Alla Lika Tema: Alla Olika Alla Lika

NO:labrapport om rost

Föräldraråd
18-20

 

En: Design costumes for a theatre group.

Kör 12.10

Elevråd
10-10.40

v 50

 Kör 13.25

En: Prov

Omprov kl. 15.30 om du missat ett prov.
 SO: redovisning medeltiden

Nobelfest

 Kör 12.40

NO: Kapitel 3.1

Spanska: första två sidorna i kapitlet + dormir och poder
       Lucia

v 51

   Kör 12.30NO: Kapitel 3.2

Skol-

avslutningRSS 2.0